Een nieuw besluit voor het nieuwe jaar

Een nieuw besluit voor het nieuwe jaar.Wanneer er een nieuw jaar aanbreekt hebben we voornemens om het vanaf dan anders aan te pakken. De Cursus vraagt ons ook een nieuw besluit te nemen met het nieuwe jaar. In het Tekstboek, de laatste 3 paragrafen van hoofdstuk 16 "De macht van heiligheid" (T16.II.7-9), wordt kort maar krachtig gesproken over het nieuwe jaar. Misschien kan je deze drie paragrafen in het Tekstboek eerst lezen voor je verder gaat met deze uiteenzetting. Ik heb het gevoel dat ik het hele plaatje nu beter begrijp. Ik realiseer me wel dat we al 31 dagen in het nieuwe jaar zitten, maar ik hoop dat dit nog enige relevantie voor je kan hebben.


In ons dagelijks leven zitten we in een routine die bestaat uit een reeks vergissingen die, zoals te voorspellen was, hebben geleid tot problemen die we zelf zonder succes probeerden op te lossen. Om te begrijpen wat er nu volgt, zou je even kunnen nadenken over de moeilijkheden waarmee je worstelt in je leven.


Behalve deze moeilijkheden zijn er ook positieve dingen met ons gebeurd. We hebben af en toe Gods liefde binnengelaten, wat een aantal zichtbare effecten heeft gehad in ons leven. We zijn er ons niet vaak van bewust, maar dit heeft wonderen verricht en ons dingen geleerd die tegengesteld zijn aan wat we vroeger geloofden. Het heeft onze problemen opgelost, tenminste indien we ze hebben overgedragen aan de Heilige Geest. De Cursus gaf ons ideeën die "krachtig" zijn, en die hun werking hebben bewezen. God heeft ons reeds vele getuigen van Zijn Liefde gestuurd, ‘getuigen die er zo duidelijk over spreken “…dat alleen de blinden en doven ze niet kunnen zien en horen” (T16.II.8:1). Toch is dat precies wat we hebben gedaan. Het geloof “…in de ramp die jij hebt gemaakt” (T16.II.8:5), heeft geen enkele kans gemist. Het heeft ons ertoe gebracht om blind en doof te zijn voor die getuigen. Al was het maar om de gevolgen ervan niet onder ogen te moeten zien en niet te moeten vaststellen wat ze in feite bewijzen, en hun geschenk gewoon te laten liggen.


Die ‘getuigen’, aangetrokken door onze bereidwilligheid om juist gericht te denken, geven ons de mogelijkheid tot een heel nieuw leven dat we zouden kunnen hebben, maar we houden ze toch nog op afstand. Ergens binnenin weten we wel beter. We weten dat we telkens weer in onze routine kruipen terwijl we weigeren Gods klop op de deur te beantwoorden. Toch houden we vol. Zo krachtig is ons geloof in ons rampzalig ego.


Dit is een perfecte situatie voor een nieuwjaarsbesluit, want is dit niet waar het allemaal om gaat? Er is een zekere routine in ons leven waaraan we ons vastklampen, terwijl we dat wat goed is voor ons telkens weer uitstellen. Dus laten we nu besluiten het nieuwe jaar in te zetten om eindelijk te doen wat we moeten doen. Uiteindelijk spoort de Cursus ons aan een veel belangrijker besluit te nemen dan meer te gaan sporten, minder te roken of te vermageren.


Dit nieuwe jaar is een kans om uit de ego-routine te geraken en opnieuw te beginnen aan een parcours vanuit de juiste gerichtheid van denken. Dit is de kans om een “heilig ogenblik" te hebben, waarin we uit ons oude patroon stappen — een tijdloos moment ingaan — en de toekomst zich uitbreidt vanuit dat moment, in plaats vanuit ons verleden. We maken nu de balans op van wat we hebben gezien en gehoord, en maken nu de logische keuze. Laten we dat dan doen! Laten we een voorbeeld bedenken voor elk van de volgende categorieën:


      * Iets wat er in je leven gebeurde en dat een getuige leek te zijn van het feit dat God er werkelijk is en om je geeft,

         zoals bv: een onvoorwaardelijk liefdevol gebaar.
      * Een tijd waarin de heiligheid in je, een wonder verrichtte in het leven van iemand anders, ook al zou dat het wonder

         alleen maar in de denkgeest van die persoon verheffen.

      * Een situatie waarin je iets hebt geleerd, dat totaal tegengesteld is aan wat je eerder geloofde, (bijvoorbeeld: een 

         aanval, onmacht, frustratie, boosheid…) maar die je bewijst dat je ego niet de leraar was.
      * Een probleem dat voor je werd opgelost door de Heilige Geest nadat je de hele situatie aan Hem hebt overgelaten.
      * Een idee uit de Cursus dat jou zijn kracht heeft bewezen in een nieuwe ervaring.


Besef dan dat dit allemaal getuigen zijn van Gods liefde voor jou. Als Hij werkelijk van je houdt — omdat Hij almachtig is — kan er geen tegenstrijdigheid zijn met Zijn Liefde en niets anders kan ook maar enige macht hebben. En als het geen macht heeft, kan het ook niet werkelijk zijn. Dit betekent dat Gods Liefde voor jou het enige is wat werkelijk is. De ramp die je gemaakt hebt kan bijgevolg niet werkelijk zijn. Wat betekent dat je op natuurlijke wijze je geloof verschuift, weg van het ego naar je geloof in God.


Als je dit wenst, neem dan nu een besluit die deze gedachte tot uitdrukking brengt. Dit is in feite precies wat Jezus van ons vraagt: "God heeft die ramp […..] niet geschapen, en dus is ze geen werkelijkheid” (WdI.14.4:7) Om dat te doen zouden we de volgende woorden met overtuiging kunnen herhalen:
     

      Jezus, ik ben vastbesloten om met jou de blijde boodschap te accepteren dat de ramp die ik gemaakt heb niet

      werkelijk is en dat in plaats daarvan Gods Liefde voor mij het enige is wat werkelijk waar is in mijn leven. Vanaf nu 

      kies ik ervoor om mijn leven te leven vanuit deze acceptatie. Dit is mijn nieuwjaarsbesluit.


Besteed een moment aan het voelen van de vrede die voortvloeit uit dit besluit. Voel de opluchting om je oude bestaan achter je te laten en de sensatie van een nieuwe toekomst die voor je ligt. Denk ten slotte na over de wijze waarop je deze beslissing zult uitvoeren. Wanneer je dan besluit dat dit het jaar is voor de toepassing van de ideeën die je hebt gekregen, wat betekent dit dan voor jou? Hoe ga jij je leven leiden op basis van deze nieuwe visie op wat werkelijk is?


Ik besluit met in jullie het Zoonschap waar te nemen en iedereen een vredig jaar te wensen en een hart vervuld van Goddelijke liefde.


                                                                                                                                                                                                                                                                              Reine Van Dyck