Stormen en virussen lijken de wereld te teisteren

Stormen en virussen lijken onze wereld te teisteren.Sinds weken raasde de ene storm na de andere over ons land.

Nadien volgende de storm van angst over het Coronavirus.

Bijna dagelijks worden we hiermee geconfronteerd door berichten in de media,

door vrienden, kennissen, familie en toevallige ontmoetingen.

Dit lijkt mij een goed moment om het te bekijken vanuit het gedachtegoed van

de Cursus.In het Tekstboek kwam ik uit op hoofdstuk 30, waar ik duidelijkheid

vond over hoe ik de situatie het best kan benaderen. Daarin staat het volgende:


     “Verschijningsvormen [virussen] misleiden, maar kunnen worden veranderd. De werkelijkheid is onveranderlijk.

      Ze misleidt in het geheel niet, en als je er niet in slaagt achter verschijningsvormen te kijken, ben jij misleid.

      Want alles wat je ziet zal veranderen, terwijl je toch vroeger dacht dat het werkelijk was, en nu opnieuw denkt dat het       werkelijk is.
      Zo wordt de werkelijkheid teruggebracht tot vorm, vatbaar voor verandering”. T30.VIII.1:1-6.


De pandemie in de wereld is een “storm van angst” om het geloof in de afscheiding - onze ego-identiteit - los te laten; in dit geval het gevoel aangevallen te worden door virussen. Angst dat alles waarin je geloofde zal worden ontnomen, angst voor besmetting, lijden en de fysieke dood. Deze angst groeit door het wantrouwen in je Oneindige Ware Zelf.


De storm in je ego-identiteit is een test om te zien of je wel degelijk en waarlijk gelooft in je onveranderlijke Ware Zelf. Kan je de wereld met alle stormen daarin loslaten en vertoeven in dàt wat Waar en Werkelijk is? Pas wanneer je waarlijk niet meer gelooft dat je een ego-identiteit bent, maar Bewustzijn, dan kan je bekrachtigen dat je het Eeuwige Oneindige Ware Zelf Bent. Zolang je blijft geloven en bevestigen dat je slechts een persoonlijkheid bent - in een lichaam, zelfs al is dat lichaam onschuldig - dan heb je ego-waarnemingen en zullen je problemen als een storm op je af blijven komen. Dit geldt voor iedereen. Je Ware Zelf is het énige stabiele onveranderlijke ware doel in je leven.


      “De Heilige Geest ziet maar één doel in de wereld, dat als onveranderlijk is vastgelegd. En geen enkele situatie [virus] 

       die niet in overeenstemming is met dit doel, kan daar invloed op uitoefenen” T30.VII.1:4-5.


Zoals we hier lezen hoeven we niet te wanhopen want de storm heeft maar één doel, het bewustzijn van de aanwezigheid van Liefde in onszelf én in al onze broeders en zusters te aanschouwen. Het vertoeven in de Aanwezigheid van het Bewust-Zijn en het absorberen van je Ware Zelf is verlichtend. Het is de meest gunstige ontwikkeling die kan plaatsvinden. Er zal onderweg een afbraak van het ego plaatsvinden waarvoor we weerstand zullen voelen, met momenten zelfs zo hevig dat het voelt alsof een deel van jou sterft. Maar één ding is zeker, alleen de leugen sterft. De leugen van de persoon die je ‘denkt’ te zijn, niet de waarheid want die kan niet sterven.


Onverwachte dingen zullen je blijven overkomen en je zult twijfel, angst en wantrouwen voelen, maar je bent op de juiste weg. Laat je niet intimideren door je ego maar blijf oefenen want je zult vroeg of laat hiermee geconfronteerd worden. De tijd is nu aangebroken om dit onder ogen te zien. De hoogste kracht in het universum - onze Gids, de Heilige Geest - is bij je om je te steunen om door dit proces te gaan. Maak opnieuw de keuze voor de “waarheid” en niet voor je ego-persoonlijkheid, dat alleen maar een masker is dat over de waarheid gedragen wordt. Niemand buiten je kan je de waarheid geven, zij kunnen je alleen maar helpen om jouw ontkenning van je Ware Zelf te tonen, zodat je die kan overstijgen. Wanneer je de ontkenning overstijgt ben je in je Ware Zelf. Wat waar is, is reeds in je, het kan je alleen maar wakker schudden.


De verschuiving van ego naar Ware Zelf zal het mooiste en het lelijkste in je naar boven brengen. Het mooiste omdat je zult realiseren dat jouw natuurlijk Zelf eeuwig is en nooit kan sterven en dat is groot nieuws voor je! Het zal ook het lelijkste in je naar boven brengen omdat het je zal laten zien waar je ego nog steeds levendig is en dat is niet zo gemakkelijk te onderscheiden. Behalve wanneer je werkelijk gekozen hebt voor de waarheid zal je de kracht hebben om naar je ego te kijken en te zien dat het vals is. Wanneer je ziet wat waar is en wat vals is, ontwaak je in het Ware Zelf dat je Bent.


Mensen die in dit proces van ontwaken zijn beland - van dood naar leven - zullen angst tegenkomen. Ze worden diep geraakt door oude concepten en ideeën waardoor het lelijkste naar boven komt en eraan vasthouden in plaats van het aan te bieden aan de Heilige Geest. Dit zijn de mensen die zich tegen jou keren, omdat ze denken op dit moment gefaald te hebben. Ze houden vast aan het ego en voelen zich constant bedreigd en aangevallen door een Heldere Stem. Daardoor begint ze dingen verkeerd te interpreteren. Wanneer je het dan rustiger aanpakt, in plaats van sneller te willen gaan, kom je deze waanideeën tegen. Door de kracht van het oefenen in verinnerlijking naar het Ware Zelf, zal de wolk van angst en ongeloof, of dit inderdaad wel de waarheid is, opkomen. Deze wolk zal verdwijnen en je zult je weer levend voelen. Dus ontwaken in de waarheid brengt het beste en het slechtste in je naar boven. Elke pijnplek zal worden uitgewrongen. Maar blijf moedig en wees niet bang. De genade van God roept je in je Bewustzijn op om te ontwaken vanuit een leven dat sliep tot een leven dat helemaal wakker is.


We gaan allemaal door periodes van twijfel en angst, een sterk ego en arrogantie, maar deze donkere wolken verdwijnen. Je bent nog steeds hier in het Zelf. Ga niet mee in het psychologisch spel van je denkgeest. Buiten je ego heb je geen andere vijand in de wereld, ook geen virussen. Je moet je egogedachten overwinnen — de entiteit die leeft in je denkgeest, die we zolang als onze ware identiteit van het kleine zelf hebben geïdentificeerd. Dit is het valse zelf dat zich niet alleen op een valse manier kan tonen maar ook op een heel lieve manier. Laat niemand toe je omlaag te trekken in de staat van haat en aanval, twijfel, of weerstand tegen de waarheid.


Je zult meer en meer ontdekken over jezelf, gebaseerd op je bewustzijn van dit moment, om op je eigen twee voeten te staan. Dat is geen arrogantie maar ‘vertrouwen’ op de Kracht van van het Ware Zelf en van God. Je bent niet gedoemd maar je denkgeest zal je dit dikwijls doen geloven waardoor je je bewustzijn vertraagd en je ontwaken uitstelt. Dit is de manier waarop het zich uitspeelt. Je denkgeest kan alleen je verkeerde identiteit maar niet je Ware Zelf aanvallen. De ego-denkgeest is veel zwakker dan de Ware Geest die daar tegenover staat. Het ego is gewoon onwetend. Wanneer je groeit naar je Ware Zelf zal je veel meer ruimte, vrede, kalmte, liefde, openheid en vooral minder angst ontdekken. Voel geen wantrouwen, cynisme, woede, frustratie en schuldgevoel. Zo ervaar je dat je denkgeest je wil vasthouden in oude patronen. Geef de denkgeest niet de schuld want die kan niets doen zonder jou. Of je geeft eraan toe of je staat op en daagt de leeuw erin uit. De denkgeest wordt niet op de proef gesteld, jij leeft je leven en voelt waar je Ware Zelf is, waar de gratie Gods in je aanwezig is. Vergeet nooit dat wat jij Bent je nooit kan verlaten. Wat jij Bent is puur Bewustzijn en dat is het enige in het universum dat niet voorbijgaat. Al de rest gaat voorbij. Als je dit in je hart weet heb je geen reden om verdrietig te zijn.


Alle wereldse dingen die behoren tot het gebied van het veranderlijke, zullen blijven veranderen, onze lichamen zullen verdwijnen maar de Geest verlaat ons niet.


     “Je duistere dromen zijn niets dan de zinloze, geïsoleerde scenario’s die je schrijft in je slaap. Zoek niet naar betekenis

      in afzonderlijke dromen. Alleen dromen van vergeving kunnen worden gedeeld”. T30.VII.6:15-16.


Het zou fijn zijn mochten deze gedachten je nu tot volledig ontwaken brengen. We dienen niet meer te leren of te studeren om vrij te zijn. Alleen maar ‘vergeven' en het juiste ‘weten’, dat jouw fundamentele natuur voorbij jouw keuze ligt. De werkelijkheid is geen keuze ze IS! Het is onpersoonlijk, het ongeboren onberispelijke Zelf. Dat is het Goddelijke.


     “Een gemeenschappelijk doel is het enige middel waarmee de waarneming kan worden gestabiliseerd, en aan de wereld       en alle ervaringen hier één interpretatie kan worden gegeven. In dit gezamenlijk doel wordt één oordeel gedeeld door

      alles en ieder in je blikveld. Je hoeft niet te oordelen, want jij hebt geleerd dat alles één betekenis heeft gekregen, en

      je bent blij die overal te zien. Ze kan niet veranderen omdat je haar overal waarneemt, onveranderd door de

      omstandigheden.En daarom schenk je haar aan alle gebeurtenissen, en laat je die jou stabiliteit schenken”. T30.VII.4.


Laat het wonder van Liefde dat in ons allen aanwezig is je genezen van de angst voor ziekte en lijden, zodat je een genezen wereld kan zien. Wanneer je in je broeder de angst voor het virus ziet, veroordeel hem dan niet om zijn overtuiging. Zie hem als deel van het geheel in het Ware Zelf en omarm hem. Respecteer zijn beslissing want iedereen mag zijn eigen gevoel volgen.


     “Juist omdat de werkelijkheid onveranderlijk is, is het wonder al aanwezig om alle dingen die veranderen te genezen,

      en ze jou te schenken zodat je ze in een blije vorm kunt zien, vrij van angst. Het zal jou gegeven worden jouw broeder

      op die manier te zien”. T30.VIII.5:1-2.


Blijf in de intentie van dit Zelf en laat je niet afleiden naar iets buiten je zoals een virus, dan zal alle verwarring en frustratie van het ego opbranden en je achterlaten met het natuurlijk “weten” van de eeuwigheid. Dan wordt je leven dynamisch geleefd vanuit een nieuwe Bron van Liefde en vrede.


     “Laat niet de verleiding om de voorkeur te geven aan een droom het mogelijk maken dat onzekerheid hier binnensluipt.

      Laat je niet schuldig en bang maken wanneer je wordt verleid door een droom…” T30.VIII.6:2-3


Je hebt nog steeds je familie en geliefden en de dingen die je in je dagelijks leven zou doen, maar je zult er niet meer door overrompeld worden, want het is geworteld in dat pure Bewustzijn. Blijf er gewoon in vertoeven. Heb respect voor wat je ontdekt hebt, dan komt er meer hulp van binnenuit. Weet dat de storm van de ego-denkgeest of het virus zal komen, maar het zal ook weggaan en herinner je: dàt Wat niet komt en ook niet weggaat, constant en eeuwig je Ware Zelf is. Daar zal je ALLES of het AL vinden.


De volgende quotes uit de Cursus kunnen ook van toepassing zijn:


     “ik voel me niet bang voor .. [het virus] .. om de reden die ik denk.” WdI.5.2:4
     “God heeft de oorlog [het virus] niet geschapen en dus is hij [het] geen werkelijkheid.” WdI.14.4:5
     “Ik kan me inderdaad veroorloven te lachen om angstgedachten wanneer ik bedenk dat God mij vergezelt,

       waar ik ook ga.” (aangepast) WdI.41.10
     “Ik leg de toekomst in de handen van God.” WdI.194.ti.
     “Er is geen tijd, geen plaats, geen toestand waar God afwezig is.” T29.I.1:1
     “Ik breng graag het ‘offer’ van de angst.” WdII.323.ti.
     “Een gelukkige afloop staat voor alles vast.” WdII.292.ti.

                                                                                                                           Reine Van Dyck