Wie en wat zijn wij

Wie en wat zijn wij?

Wat wij willen of denken nodig te hebben, komt voort uit een illusie.

Ondanks de behoefte aan Liefde wordt het ego duidelijk in leven gehouden doordat elk fundamenteel idee, namelijk het verlangen naar en het geloof in de afscheiding, een conditie is waarin Liefde onmogelijk is.


Onze massa aan emotionele hechtingen die wij het ‘IK’ of ego noemen, gelooft dat het op zichzelf staat en daarom heeft het zoveel behoeften en angsten. Zolang wij onder de betovering van het ego blijven, en ons vasthouden aan onze nooit onderzochte overtuigingen, blijft de zin van wat wij het leven noemen een mysterie.

Wij zijn allemaal veel te druk bezig met de worsteling om dagelijks de touwtjes in handen te houden, om ons nog iets af te vragen over de betekenis van het leven, laat staan om onze hele identiteit zelf in twijfel te trekken.


Wij komen van een oorspronkelijke conditie van Onvoorwaardelijke Liefde, namelijk geen pijn, verlies, angst schuld en afscheiding. Wij zijn oorspronkelijk één, en wij zijn dat nu nog steeds, naast de illusoire wereld of levens die wij gekozen hebben te leven. In de Werkelijkheid hebben wij geen behoefte aan tijd, ruimte of materie (de vorm), want dit zijn manifestaties van de afscheiding. De keuze voor de afscheiding resulteert in onze huidige ervaring van dualiteit waarin we een wereld van tegengestelden waarnemen. Het ‘ik’ ziet zichzelf afgescheiden van alles en iedereen en wij geloven dat we vele behoeften hebben die niet vervuld kunnen worden én dat we kwetsbaar zijn voor verlies. Alleen het ego gelooft dat Liefde kan verminderen en in haat kan veranderen. De Liefde - die wij in werkelijkheid zijn - kan nooit veranderen en is niet door het ego gekend. Liefde is niet een gevoel dat resulteert uit iets dat ons schijnt te overkomen, noch kan het door iemand of iets daarbuiten gevonden worden.


Totdat we bereid zijn de reis te ondernemen van het afbouwen van de waarneming van de illusoire wereld buiten ons, het ego dus, zullen we nooit weten wie we werkelijk zijn of wat ons ware doel is in dit leven. De waarheid zal binnen in jou resoneren. Het manifesteert zich niet altijd als vrede, soms toont het zich als weerstand zoals aanval, verdediging, ontkenning of woede. Vaak schijnt het uitdagend of onbereikbaar maar voelt het diep vanbinnen goed aan.


Wij kennen allemaal de waarheid omdat wij in onze kern Waarheid, Liefde, Vrede, Eenheid en Vreugde zijn. Waarheid bestaat in de eeuwigheid, buiten tijd, ruimte en vorm. ZIj straalt een kracht uit die letterlijk ons verstand te boven gaat en die geleidelijk aan de blokkades die ons verhinderd hebben de Liefde en vrede te herkennen en in Gods aanwezigheid te leven, te verwijderden.


Wij zijn geconditioneerd in de gecompliceerde handelswijze van het ego. Vele dingen die ons in het verleden geluk hebben gebracht, hebben ons ook veel pijn en leed bezorgd door het verlies ervan of door verandering. Wat ons gelukkig maakt staat constant onder bedreiging van mogelijk verlies of verandering. Kunnen geld, bezittingen, relaties, kinderen en familie ons vrede en geluk brengen? Zij kunnen ons allemaal pijn en leed bezorgen maar toch streven wij ze blindelings na op onze zoektocht naar blijvend geluk.


Wat is dat ongrijpbaar iets dat wij zo wanhopig zoeken en nooit vinden? Wat is die leegte die wij nog steeds kunnen voelen, ook al hebben we een zeker doel bereikt in ons leven? In ons allen is een knagend gevoel van onvrede, maar door altijd bezig te zijn, worden we ervan afgeleid. We zijn zo veeleisend dat we nauwelijks aandacht durven geven aan het diepe gevoel van ongelukkig zijn en te luisteren naar de roep om Liefde. We worden voortdurend uitgenodigd om stil te staan bij onze waarden en de betekenis van ons leven te onderzoeken. Meestal moeten daarvoor fysiek of emotioneel pijn lijden.


Waar verlangen we zo diep naar? Het antwoord komt niet in de vorm (materie) die wij verwachten. We verlangen heel diep naar de oneindige absolute vereniging met de Liefde zelf! De ervaring die al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele honger kan stillen. Onvoorwaardelijke Liefde zal er altijd zijn om onszelf te leren kennen als geheelde Oneindige en onsterfelijke Geest.


Wij willen vrij zijn van chaos en angst, van onzekerheid en verwarring. We willen bevrijding van beperkingen, schaamte en onvolmaaktheid. Daarvoor moeten we de enige echte oorzaak van onze pijn identificeren en dat is “het gevoel van afscheiding”. De kern van de chaos ligt in ons vals afgescheiden zelf dat de oorzaak is van al het individueel en collectief leed in de illusoire wereld die wij zien. Er zijn géén uitzonderingen. In onze oneindige natuurlijke toestand van Liefde zijn wij heel en verbonden met onze Schepper, onze Bron.


Het is nu hoog tijd om te ontwaken tot de Innerlijke Waarheid. We moeten alle moed bijeenrapen om te onderzoeken wie we werkelijk zijn. Dit vereist dat we zonder aarzeling ons ego-zelf moeten onderzoeken, nl. al onze conditioneringen, waarden en opvattingen die wij voor waarheid hebben aangenomen. Ons Ware Zelf roept ons nu op om te ontwaken uit deze illusoire droomwereld en de verantwoordelijkheid te nemen om onze gedachten in onze keuzemakende denkgeest weer gezond te maken en te verenigen met ons Hogere Zelf. We kunnen ons niet langer veroorloven in veronachtzaming weg te kwijnen. We moeten de blokkades vóór het bewustzijn van de aanwezigheid van Liefde wegnemen. Afbouwen is gelijk aan afleren. Het is het afleren en loslaten van geloof, conditioneringen en waarden die onze waar-nemingen vorm hebben gegeven en zo onze aanwezigheid van Liefde in de weg staan.


Het is een grote fascinerende reis die ons dieper door de ontwikkeling van het vertrouwen leidt. Wij zijn IN de wereld en niet VAN de wereld. Door het ego af te bouwen verliezen we niets en winnen we alles! Het nieuwe bewustzijn draait om de ontdekking van de Waarheid die onthult dat we allemaal een deel zijn van dezelfde kosmische spiegel die door de Big bang explodeerde. Door die ene kleine vergissing in ons denken – het nietig dwaas idee van afscheiding - vergaten we de reden van ons bestaan en wie we werkelijk zijn. We moeten nu zowel individueel als collectief onze werkelijkheid herinneren als oneindige deel van de bron van Onvoorwaardelijke Liefde. We moeten de illusie ontmantelen, die verantwoordelijk is geweest voor onze gevangenschap in de chaos, leed, vernietiging, onzekerheid, onbetrouwbaarheid, beperkingen en angsten, ogenschijnlijk zonder enige uitweg.


De essentie die ons bevrijdt uit deze wurggreep van het ego-zelf, is het omarmen van vertrouwen in de Liefde van God. We zullen leren de oneindige zekerheid te kennen die de onze wordt door het omgekeerde te aanvaarden. De vrijheid en vreugde die je dan kent zal afhangen van hoe bereidwillig je bent om te vertrouwen in het mysterie en machtige proces van die ontmanteling.Reine Van Dyck